Kredithybrid

NDA KH Sverige Top Pick 1569

Sista teckningsdag 24 juni 2013

  • Följ 5 framgångsrika svenska exportbolag
  • 3,0 gånger aktiekorgens uppgång (indikativt)
  • Kreditberoende skydd/risk (6-25)

 

Placeringen följer en aktiekorg med 5 framgångsrika svenska exportbolag som är verksamma i sektorer som har möjlighet att kapitalisera på en ökad tillväxt i importländer men även från hög efterfrågan i utvecklade marknader. Placeringen passar dig som söker potentialen i aktiemarknaden och kan tänka dig en ny typ av skydd mot börsnedgångar, kreditberoende skydd/risk. Investerat belopp påverkas av antalet kredithändelser bland 50 high yield-bolag. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, valutakursrörelser, kreditberoende skydd/risk och kredithändelser.

ISIN
SE0005136942
Skydd
Kreditberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
260%
Marknad
Sverige
Emittent
  • Nordea Bank AB (publ)

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.