Aktieobligation

GAP AO Global Ti 1600

Sista teckningsdag 04 september 2013

• STORA GLOBALA BOLAG UTGÖR EN BRA BAS I PORTFÖLJEN
• 2,2 GÅNGER AKTIEKORGENS UTVECKLING (INDIKATIVT)
• DIVERSIFIERAT KAPITALSKYDD MELLAN 5 BANKER


Placeringens aktiekorg innehåller pålitliga globala bolag med kända varumärken och stabil intjäning. Flertalet av bolagen kan dra nytta av en växande efterfrågan i tillväxtregionerna medan andra har en trygg intjäning på mer mogna marknader. Passar dig som långsiktigt ser potential i stora globala bolag men som också vill ha extra trygghet. Kapitalskyddet är fördelat mot 5 banker till skillnad mot endast 1 enskild bank som i traditionella kapitalskyddade placeringar. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, valutakursrörelser och diversifierat kapitalskydd. GAP Aktieobligation Global finns i två placeringsalternativ. Alternativ Tillväxt tecknas med 10% överkurs som inte omfattas av kapitalskyddet.

ISIN
XS0945407558
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
5,3 år
Pris
100 %
Villkor
220%
Marknad
Global
Emittent
 • RBS
 • Commerz
 • Société Générale
 • Barclays
 • ING
2018-09-25 kl 14:43
Marknadskurs
168,97
%
Långsiktig kurs
174,73
%
Nivå Underliggande
123,07
%
2013-09-11
2019-01-04
Vinstsäkring
Underliggande
MCDONALD'S ORD +67,18
UNILEVER ORD +63,52
USDSEK +34,94
SKANSKA B ORD +33,34
SIEMENS N ORD +28,95
NESTLE N ORD +28,04
KIMBERLY CLARK ORD +23,06
TOTAL ORD +21,14
TAKEDA PHARM ORD +9,87
GENERAL MILLS INC -1,99
HENNES & MAURITZ B ORD -42,36

GAP AO Global Ti 1600

ISIN XS0945407558
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2013-09-11
Återbetalningsdag 2019-01-04
Löptid 5,3 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 240%
Kapitalskydd 100%
Emissionsdag 2013-09-18
Emittent
 • RBS
 • Commerz
 • Société Générale
 • Barclays
 • ING
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2017-12-20
Genomsnitt slut 2018-12-20
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

 • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.

 • Placeringens kapitalskydd har fördelats lika mot en eller flera underliggande banker, vilket innebär att bankerna har åtagit sig att återbetala varsin del av det kapitalskyddade beloppet på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att underliggande banker inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras. Riskspridningen där varje bank oberoende av varandra ansvarar för sin del av kapitalskyddet förhindrar däremot att en enskild kredithändelse som ex. en bankkonkurs kan påverka hela kapitalskyddade beloppet.

 • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.