• Vi har tekniska problem med inloggningen. (2019-04-18 22:18:26)

GAP AO Global Ti 1600

Sista teckningsdag 04 september 2013

• STORA GLOBALA BOLAG UTGÖR EN BRA BAS I PORTFÖLJEN
• 2,2 GÅNGER AKTIEKORGENS UTVECKLING (INDIKATIVT)
• DIVERSIFIERAT KAPITALSKYDD MELLAN 5 BANKER


Placeringens aktiekorg innehåller pålitliga globala bolag med kända varumärken och stabil intjäning. Flertalet av bolagen kan dra nytta av en växande efterfrågan i tillväxtregionerna medan andra har en trygg intjäning på mer mogna marknader. Passar dig som långsiktigt ser potential i stora globala bolag men som också vill ha extra trygghet. Kapitalskyddet är fördelat mot 5 banker till skillnad mot endast 1 enskild bank som i traditionella kapitalskyddade placeringar. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i faktorer som deltagandegrad, genomsnittsberäkning, valutakursrörelser och diversifierat kapitalskydd. GAP Aktieobligation Global finns i två placeringsalternativ. Alternativ Tillväxt tecknas med 10% överkurs som inte omfattas av kapitalskyddet.

ISIN
XS0945407558
Skydd
Löptid
Pris
Villkor
Marknad
Emittent

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.