2019-10-11 kl 09:50
Förfallokurs
158,63
%
Långsiktig kurs
158,63
%
Nivå Underliggande
159,48
%
2014-04-16
2019-10-04
Vinstsäkring
Underliggande
HANG SENG INDEX +68,79
HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX +49,42

GAP+ AIO Kina 1818

ISIN XS1035759668
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Förfallen
Produktegenskaper
GAP+ har en fondliknande kostnadsmodell med ett årligt arvode om 1% samt ett vinstdelningsarvode om 10% på den del av marknadsvärdet som överstiger emissionskursen. Arvodet justeras dagligen och är avdraget från den marknadskurs som publiceras.
Startdag 2014-04-16
Återbetalningsdag 2019-10-04
Löptid 5,4 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 125%
Kapitalskydd 94,72%
Emissionsdag 2014-05-09
Emittent
  • Argentum Capital SA
  • RBS
  • Commerz
  • Société Générale
  • Barclays
  • ING
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2018-09-20
Genomsnitt slut 2019-09-20
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, oavsett om underliggande tillgångar ligger på plus eller minus.

  • Placeringens kapitalskydd har fördelats lika mot en eller flera underliggande banker, vilket innebär att bankerna har åtagit sig att återbetala varsin del av det kapitalskyddade beloppet på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att underliggande banker inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras. Riskspridningen där varje bank oberoende av varandra ansvarar för sin del av kapitalskyddet förhindrar däremot att en enskild kredithändelse som ex. en bankkonkurs kan påverka hela kapitalskyddade beloppet.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.