2019-01-09 kl 13:35
Förfallokurs
175,49
%
Långsiktig kurs
175,49
%
Nivå Underliggande
150,33
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2014-02-06
2019-01-18
Underliggande
TELE2 B ORD +71,96
ELECTROLUX B ORD +63,14
ABB ORD +24,24
SKANSKA B ORD +23,58
ITX_XO_S20_V1_5Y -4,00

SHB KH Def Sverige Top Pick 1748

ISIN SE0005503414
Riskkategori Kreditberoende
Status Förfallen
Startdag 2014-02-06
Antal kredithändelser 2
Återbetalningsdag 2019-01-18
Löptid 4,9 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 150%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2014-02-25
Emittent
  • Svenska Handelsbanken AB
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2017-12-20
Genomsnitt slut 2018-12-20
Mätintervall Månadsvis
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 50
Brytpunkt risk 20 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 50 Kredithändelser
Referensindex/bolag Itraxx Europe Crossover S20 V1
Kreditfaktor 3,33%
Kreditrisk start 2014-02-25
Kreditrisk slut 2018-12-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker kredithändelser påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.