2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
125,57
%
Långsiktig kurs
104,00
%
Nivå Underliggande
84,42
%
Utbetalda kuponger
16,00
%
2014-06-30
2019-07-18
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
SANDVIK +98,96
ERICSSON B ORD +16,88
FORTUM OYJ -4,36
SWEDBANK A ORD -15,58

SG AC Svenska bolag Combo PM 1914

ISIN SE0005935673
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2014-06-30
Återbetalningsdag 2019-07-18
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 4 %
Inlösenkupong: 19 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 60%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2014-07-15
Emittent
  • Société Générale Luxembourg
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst. Placeringen ger möjlighet till två olika kuponger.

  • En utbetalande kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären men under inlösenbarriären på en observationsdag.

  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.

  • Avslutas placeringen i förtid erhålls inte den utbetalande kupongen. Istället utbetalas placeringens andra kupong som endast kan erhållas vid inlösen.

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.