2019-09-20 kl 13:19
Marknadskurs
82,93
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
71,14
%
Utbetalda kuponger
54,00
%
2015-04-09
2020-04-29
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
STORA ENSO R OYJ +8,70
SE BANKEN A ORD -9,77
SSAB A ORD -14,30
ERICSSON B ORD -28,86

UBS AC Svenska bolag Månadsvis PM 2180

ISIN SE0006764262
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2015-04-09
Återbetalningsdag 2020-04-29
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 1,08 %
Inlösenkupong: 1,08 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2015-04-29
Emittent
  • UBS AG, London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.