2019-09-20 kl 13:19
Marknadskurs
171,66
%
Långsiktig kurs
173,00
%
Nivå Underliggande
92,93
%
2015-11-30
2020-12-18
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ELEKTA B +77,17
MTG & NORDIC ENT GROUP (with history) +26,80
ERICSSON B ORD -5,45
ELECTROLUX B ORD -7,07

GS SPR Sv bolag Smart Bonus x2 2498

ISIN SE0007640065
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Smartbonusbarriär 1: 50% Smartbonusbarriär 2: 100 %
Startdag 2015-11-30
Återbetalningsdag 2020-12-18
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Bonuskupong 73,00%
Inlösenbarriär 100%
Riskbarriär 50%
Emissionsdag 2015-12-18
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Placeringen ger det högsta av en bonuskupong eller den positiva utvecklingen av placeringens korg av underliggande tillgångar så länge som utvecklingen för samtliga underliggande tillgångar slutar på eller över placeringens smartbonusbarriär.

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.

  • Denna sämsta utveckling stäms av mot riskbarriären efter löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.