Autocall

SG AC VD Svenska bolag 2Max 2455

Sista teckningsdag 14 oktober 2015

• DET BÄSTA AV FAST KUPONG 60% (INDIK.) ELLER BÖRSENS UPPGÅNG
GÅNGER 2.
• BARRIÄRBEROENDE SKYDD/RISK PÅ SÄMSTA AKTIE NED TILL -40%

Placeringen passar dig som föredrar möjlighet till fast avkastning med visst utrymme för tidvisa nedgångar framför att följa börsens eventuella uppgångar fullt ut. Placeringen passar dig som har en relativt positiv grundsyn på aktiemarknaderna i Sverige på lång sikt men som är osäker på uppgångspotentialen. Avkastningsmöjligheten består i att få det bästa av en fast avkastning eller dubbla börsuppgången för ingående aktier. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i placeringens broschyr bland annat sätta dig in i 3 gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet. Du undviker ett negativt utfall så länge ingen av de 4 ingående aktierna noteras under riskbarriären vid löptidens slut.

Risknivå normalutfall: 7
Risknivå extremutfall: 7

ISIN
SE0007499694
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
60%
Marknad
Sverige
Emittent
  • Société Générale Luxembourg
2017-10-24 kl 09:38
Förfallokurs
220,46
%
Långsiktig kurs
220,46
%
Nivå Underliggande
114,71
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2015-10-21
2020-11-10
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
SANDVIK +100,67
VOLVO B ORD +95,83
Korg av 1 Essity B + 1 SCA B +29,71
NORDEA BANK AB +14,71

SG AC VD Svenska bolag 2Max 2455

ISIN SE0007499694
Riskkategori Barriärberoende
Status Förtidsinlöst
Produktegenskaper
Avräkningen visar fel. Vi jobbar för att korrigera detta. Produkten förfaller till 220,46 % och betalas ut 2017-11-10.
Startdag 2015-10-21
Återbetalningsdag 2020-11-10
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 60 %
Inlösenkupong: 60 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2015-11-10
Emittent
  • Société Générale Luxembourg
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen. Då erhålls nominellt belopp samt kupongen eller uppgången i de underliggande tillgångarna räknat som en likaviktad korg och om uppgången överstiger kupongavkastningen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.