Hävstångscertifikat

UBS WRT Råvarubolag SFB 2771

Sista teckningsdag 08 juli 2016

För vem passar placeringen?
Warrant Råvarubolag Select Fixed Best passar dig som söker potentialen i råvarubolag via ett instrument med hög hävstång. Funktionen fixed best ger dig fast utveckling för de fyra bästa aktierna i aktiekorgen oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre. Du är sedan tidigare bekant med andra hävstångsliknande placeringar såsom optioner. Du känner därmed till den höga risken som innebär att hela det investerade beloppet kan gå förlorat.

Vad utmärker placeringen?
En investering i en warrant innebär i praktiken att man förvärvar den option som normalt ingår i ett liknande, men kapitalskyddat investeringsalternativ. Skillnaden är dock att i warranten investeras ett mycket mindre belopp medan exponeringen är densamma. Du måste vara medveten om att vid en investering i en warrant riskeras hela insatsen vid en utebliven tillväxt på marknaden. Warranten bör därför användas som ett komplement till den totala portföljen och som ett verktyg för att hantera portföljens risk och exponering. Det är därför viktigt att du sätter dig in i betydelsen och effekten av olika marknadsutvecklingar för underliggande aktiekorg vilket beskrivs i broschyren.

Vilka risker tar du?
Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Den andra risken är kopplad till marknaden. Vid en utebliven uppgång får du ingen avkastning och hela det investerade beloppet förloras.

ISIN
CH0328243073
Skydd
Ej Skydd
Löptid
3 år
Pris
12500 SEK
Villkor
100%
Marknad
Global
Emittent
  • UBS AG, London Branch
2018-10-15 kl 14:44
Marknadskurs
10 208,50
SEK
10,21
%
Långsiktig kurs
13 982,79
SEK
13,98
%
Nivå Underliggande
111,86
%
2016-07-15
2019-07-29
Riskbarriär
Underliggande
GLENCORE PLC +68,65
ARCELORMITTAL ORD +59,32
BHP BILLITON PLC +58,19
SSAB A ORD +57,91
RIO TINTO ORD +48,80
BOLIDEN +36,69
POSCO ORD +18,26
NUCOR CORP +7,31
USDSEK +4,34
OUTOKUMPU OYJ -1,54
Korg av 1 ARCONIC+0,33333 ALCOA -1,99
BARRICK GOLD CORP -41,39
GOLDCORP INC -43,83

UBS WRT Råvarubolag SFB 2771

ISIN CH0328243073
Riskkategori Hävstångsinstrument
Status Aktiv
Startdag 2016-07-15
Återbetalningsdag 2019-07-29
Löptid 3 år
Teckningspost 100 000 SEK
Emissionskurs 12 500 SEK
Deltagandegrad 113%
Kapitalskydd 0%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2016-07-29
Emittent
  • UBS AG, London Branch
Marknadsplats STO FN Structured Lev Products
Genomsnitt start 2019-01-15
Genomsnitt slut 2019-07-15
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • En investering i ett hävstångscertifikat innebär full kapitalrisk, vid utebliven tillväxt kan hela det investerade beloppet förloras.
  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande aktiekorg har en positiv utveckling
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.