2019-01-21 kl 11:04
Marknadskurs
4 133,63
SEK
4,13
%
Långsiktig kurs
7 924,25
SEK
7,92
%
Nivå Underliggande
106,67
%
2016-07-15
2019-07-29
Riskbarriär
Underliggande
BHP Group Plc +63,21
GLENCORE PLC +59,66
RIO TINTO ORD +58,81
SSAB A ORD +29,75
ARCELORMITTAL ORD +29,26
BOLIDEN +22,69
POSCO ORD +18,64
USDSEK +5,07
NUCOR CORP +2,92
Korg av 1 ARCONIC+0,33333 ALCOA -12,11
OUTOKUMPU OYJ -12,90
BARRICK GOLD CORP -43,48
GOLDCORP INC -44,93

UBS WRT Råvarubolag SFB 2771

ISIN CH0328243073
Riskkategori Hävstångsinstrument
Status Aktiv
Startdag 2016-07-15
Återbetalningsdag 2019-07-29
Löptid 3 år
Teckningspost 100 000 SEK
Emissionskurs 12 500 SEK
Deltagandegrad 113%
Kapitalskydd 0%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2016-07-29
Emittent
  • UBS AG, London Branch
Marknadsplats STO FN Structured Lev Products
Genomsnitt start 2019-01-15
Genomsnitt slut 2019-07-14
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • En investering i ett hävstångscertifikat innebär full kapitalrisk, vid utebliven tillväxt kan hela det investerade beloppet förloras.
  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande aktiekorg har en positiv utveckling
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.