2018-09-03 kl 12:40
Förfallokurs
189,10
%
Långsiktig kurs
189,10
%
Nivå Underliggande
166,00
%
2017-02-23
2018-09-15
Riskbarriär
Underliggande
STORA ENSO R ORD +69,09

DDB SPR Stora Enso 1,5 år 2951

ISIN SE0009409279
Riskkategori Barriärberoende
Status Förfallen
Startdag 2017-02-23
Återbetalningsdag 2018-09-15
Löptid 1,5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 135%
Kapitalskydd 0%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2017-03-15
Emittent
  • Danske Bank A/S
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgångens utveckling fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuell avkastning baseras på den underliggandes utveckling, medelvärdesjusterad.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.