Sprinter

DDB SPR Stora Enso 1,5 år 2951

Sista teckningsdag 16 februari 2017

För vem passar placeringen?
Sprinter Sverige Stora Enso 1,5 år passar dig som ser en potential för Stora Ensos kursutveckling på relativt kort sikt och vill ta en position i bolaget med hävstång på eventuell positiv utveckling. Placeringen har inget skydd mot kursfall och passar dig som förstår att det detta innebär en risk att förlora hela eller stora delar av investerat kapital.

Vad utmärker placeringen?
Placeringens avkastningspotential motsvarar aktieutvecklingen gånger deltagandegraden. Stora delar av investerat belopp riskeras vid en nedgång eftersom barriärberoende skydd/risk ligger på samma nivå som startkursen. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du sätta dig in i hur riskbarriär och deltagandegrad fungerar.

Vilka risker tar du?
Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Den andra risken är kopplad till marknaden. Om underliggande aktie på slutdagen ligger under riskbarriären drabbas du fullt ut av nedgången i denna aktie.

 

ISIN
SE0009409279
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
1,5 år
Pris
100 %
Villkor
135%
Marknad
Sverige
Emittent
  • Danske Bank A/S
2018-09-03 kl 12:40
Marknadskurs
189,10
%
Långsiktig kurs
189,10
%
Nivå Underliggande
166,00
%
2017-02-23
2018-09-15
Riskbarriär
Underliggande
STORA ENSO R ORD +69,09

DDB SPR Stora Enso 1,5 år 2951

ISIN SE0009409279
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2017-02-23
Återbetalningsdag 2018-09-15
Löptid 1,5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 135%
Kapitalskydd 0%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2017-03-15
Emittent
  • Danske Bank A/S
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgångens utveckling fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuell avkastning baseras på den underliggandes utveckling, medelvärdesjusterad.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.