Autocall

CACIB AC Grön Sv bolag 90% 3557

Sista teckningsdag 17 januari 2019

Vad utmärker placeringen?
Placeringen baseras på en grön obligation som producenten ger ut. Det innebär att investerat belopp är öronmärkt för utlåning till klimat- och samhällspositiva projekt. Avkastningsmöjligheten motsvarar en fast årsavkastning (kupong) som kan betalas ut vid inlösen. Tre gränsvärden, kallade barriärer, bestämmer det slutgiltiga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investerare sätta sig in i hur dessa barriärer fungerar, vilket beskrivs utförligt i denna broschyr.

 

ISIN
SE0011973981
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
6 år
Pris
100 %
Villkor
10%
Marknad
Sverige
Emittent

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.