Autocall

CB AC Återköp Kvart PM 3538

Sista teckningsdag 17 januari 2019

Vad utmärker placeringen?
Placeringen är kopplad till fyra internationella aktier. Det finns möjlighet till kvartalsvis fast avkastning (kupong). Tre gränsvärden, kallade barriärer, bestämmer det slutgiltiga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investerare sätta sig in i hur dessa barriärer fungerar, vilket beskrivs utförligt i denna broschyr.

ISIN
SE0011973874
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
3%
Marknad
Global
Emittent

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.