Sprinter

CB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3537

Sista teckningsdag 17 januari 2019

Vad utmärker placeringen?
Placeringen är kopplad till 3 tillväxtvalutor. Avkastningen motsvarar en årlig kupong oavsett valutornas utveckling samt om underliggande valutor har stärkts mot euron på placeringens slutdag. Har däremot underliggande valutor försvagats gentemot euron på placeringens slutdag kan du förlora stora delar av ditt investerade belopp. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du sätta dig in i hur placeringen fungerar, vilket beskrivs utförligt i denna broschyr.

ISIN
SE0011973858
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
9%
Marknad
ValutorTillväxtmarknader
Emittent

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.