2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
100,56
%
Långsiktig kurs
103,80
%
Nivå Underliggande
111,50
%
2019-01-24
2025-02-07
Underliggande
Nasdaq OMXS30 DUO Index +11,50

CS AIO Sverige Guld 3547

ISIN SE0011974377
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-01-24
Återbetalningsdag 2025-02-07
Löptid 6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 120%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2019-02-13
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2023-01-24
Genomsnitt slut 2025-01-24
Mätintervall Kvartalvis

Viktiga egenskaper

  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Placeringens underliggande tillgångar är separerade från varandra. Det innebär exempelvis att om endast en av tillgångarna stiger fram till slutdagen så utvecklas din placering positivt, även om resterande tillgång/tillgångar skulle utvecklas negativt
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.