Aktieindexobligation

CS AIO Sverige Guld 3547

Sista teckningsdag 17 januari 2019

Vad utmärker placeringen?
Placeringen följer ett index som observerar korrelationen mellan OMXS30 Index och guld. Det finns flera faktorer som bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver du i den här broschyren bland annat sätta dig in i hur faktorer som deltagandegrad och genomsnittsberäkning fungerar samt vilken effekt det får om emittenten skulle råka ut för en kredithändelse.

ISIN
SE0011974377
Skydd
Obligation, skyddat belopp
Löptid
6 år
Pris
100 %
Villkor
100%
Marknad
SverigeRåvaror
Emittent
  • Credit Suisse London Branch

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.