Autocall

INV AC Sv bolag Mån KSK 3546

Sista teckningsdag 17 januari 2019

Vad utmärker placeringen?
Placeringen är kopplad till fyra svenska aktier. Det finns möjlighet till en fast avkastning (kupong) som betalas ut månadsvis oberoende av aktiernas kursutveckling. Två gränsvärden, kallade barriärer, bestämmer det slutgiltiga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investerare sätta sig in i hur dessa barriärer fungerar, vilket beskrivs utförligt i informationsbroschyren.

ISIN
SE0011923127
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
0,7%
Marknad
Sverige
Emittent

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.