Autocall

SEB AC Sv bolag Combo 3540

Sista teckningsdag 17 januari 2019

Vad utmärker placeringen?
Placeringen är kopplad till fyra svenska aktier. Det finns möjlighet till årlig fast avkastning (två olika kuponger). Tre gränsvärden, kallade barriärer, bestämmer det slutgiltiga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investerare sätta sig in i hur dessa barriärer fungerar, vilket beskrivs utförligt i denna broschyr.

ISIN
SE0010050328
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
14%
Marknad
Sverige
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.