Autocall

SEB AC Sv bolag Low Trigger 3552

Sista teckningsdag 17 januari 2019

Vad utmärker placeringen?
Placeringen är kopplad till fyra aktier. Det finns möjlighet till en fast årsavkastning (kupong) som kan betalas ut vid inlösen. Tre gränsvärden, kallade barriärer, bestämmer det slutgiltiga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investerare sätta sig in i hur dessa barriärer fungerar, vilket beskrivs utförligt i informationsbroschyren. 

 

 

ISIN
SE0011896851
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
15%
Marknad
Sverige
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.