Autocall

SEB AC Sv bolagskorg Combo 3551

Sista teckningsdag 17 januari 2019

Vad utmärker placeringen?
Placeringen är kopplad till fyra svenska aktier. Det finns möjlighet till årlig fast avkastning (två olika kuponger). Tre gränsvärden, kallade barriärer, bestämmer det slutgiltiga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investerare sätta sig in i hur dessa barriärer fungerar, vilket beskrivs utförligt i informationsbroschyren.

ISIN
SE0011896836
Skydd
Barriärberoende skydd/risk
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
10%
Marknad
Sverige
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.