2019-11-11 kl 12:31
Marknadskurs
80,63
%
Långsiktig kurs
102,08
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
10,56
%
2018-06-12
2023-07-17
Underliggande
ITX_XO_S29_V1_5Y -5,33

SEB KO HY Europa Kvart 3381

ISIN SE0010049742
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 8,3 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 4
Återbetalningsdag 2023-07-17
Löptid 5,1 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2018-06-12
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 75
Brytpunkt risk 9 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 18 Kredithändelser
Referensindex/bolag Itraxx Xover Series 29 Version 1 5Y
Kreditfaktor 11,11%
Kreditrisk start 2018-06-12
Kreditrisk slut 2023-06-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.