2019-05-20 kl 11:46
Marknadskurs
93,58
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
88,05
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-04-11
2025-05-07
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ERICSSON B ORD +1,05
NORDEA BANK AB -5,94
NORSK HYDRO ORD -9,48
NOKIA OYJ -11,78

CACIB AC Grön No. bolag 90% 3620

ISIN SE0012231447
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-04-11
Återbetalningsdag 2025-05-07
Löptid Max 6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 90%
Inlösenkupong: 9 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär 70%
Emissionsdag 2019-05-07
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.