2019-05-20 kl 11:46
Marknadskurs
88,39
%
Långsiktig kurs
101,70
%
Nivå Underliggande
87,06
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-04-11
2024-05-07
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
BILLERUDKORSNAS AB -4,06
SVENSKA CELLULOSA B ORD -5,53
UPM KYMMENE OYJ -11,80
STORA ENSO R OYJ -12,94

CB AC Skog KSK 3637

ISIN SE0012324044
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-04-11
Återbetalningsdag 2024-05-07
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 1,7 %
Inlösenkupong: 1,7 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2019-05-07
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten ger vid kupongutbetalningsdag en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.
  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Vid kupongutbetalningsdagen utbetalas en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.