2019-05-23 kl 13:44
Marknadskurs
95,52
%
Långsiktig kurs
106,15
%
Nivå Underliggande
97,95
%
2019-04-11
2024-05-07
Riskbarriär
Underliggande
EURBRL +3,93
EURZAR +2,05
EURINR +0,16

CB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3621

ISIN SE0012256659
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong 8,20 %. En förstärkning av euron redovisas som en negativ utveckling för valutaparet vilket speglar att det behövs färre EUR för att köpa en enhet av den andra valutan.
Startdag 2019-04-11
Återbetalningsdag 2024-05-07
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 20%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2019-05-07
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

Information saknas för paketyp Sprinter - Single Underlying - Quanto - AsianRisk

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.