CS AIO Sverige Guld 90% 3623

Sista teckningsdag 04 april 2019

  • Nasdaq OMXS30 DUO Index är designat för att ha en stark aktieexponering under stabila marknader för att balansera om allokeringen mot guld under mer turbulenta tider.  

  • Avkastningsmöjlighet från OMXS30 DUO, en uppgång i underliggande index multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2.

  • Vid en negativ utveckling är 90% av nominellt belopp skyddat på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 6 år. 

 


Helskärmsläge 

ISIN
SE0012257657
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
100 %
Marknad
Sverige, Råvaror
Emittent
Credit Suisse London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.