2019-05-20 kl 11:46
Marknadskurs
96,38
%
Långsiktig kurs
90,00
%
Nivå Underliggande
95,72
%
2019-04-11
2024-04-25
Underliggande
Nasdaq OMXS30 DUO Index -4,27

CS AIO Sverige Guld 90% 3623

ISIN SE0012257657
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-04-11
Återbetalningsdag 2024-04-25
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2019-05-07
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2023-04-11
Genomsnitt slut 2024-04-11
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.