2019-05-20 kl 11:46
Marknadskurs
94,54
%
Långsiktig kurs
100,75
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-05-07
2022-01-17
Underliggande
CDX_HY_S31_V4_5Y 0,00

SEB KO HY USA 3 år Kvart 3631

ISIN SE0011897164
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 3,00 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 0
Återbetalningsdag 2022-01-17
Löptid 2,7 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-05-07
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 97
Brytpunkt risk 10 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 20 Kredithändelser
Referensindex/bolag CDX High Yield Series 31 Version 4 5Y
Kreditfaktor 10,00%
Kreditrisk start 2019-04-11
Kreditrisk slut 2021-12-22

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.