Förfallokurs
0,00
%
Långsiktig kurs
0,00
%
Nivå Underliggande
0,00
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-09-05
2025-09-26
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ERICSSON B ORD +12,14
NORDEA BANK AB +7,02
VOLVO B ORD +5,39
HENNES & MAURITZ B ORD -3,86

CACIB AC Grön Sv bolag 90% 3726

ISIN SE0012741122
Riskkategori Barriärberoende
Status Återköpt
Startdag 2019-09-05
Återbetalningsdag 2025-09-26
Löptid Max 6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 90%
Inlösenkupong: 10 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 10%
Riskbarriär 70%
Emissionsdag 2019-09-26
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Barriärnivåerna mäts av mot  underliggande som har sämst utveckling.
  • Produkten löses in om alla underliggande är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag.
  • Kupong betalas ut om underliggande med sämst utveckling är på eller över inlösen- och kupongbarriären på en observationsdag.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost.

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.