2019-11-21 kl 12:08
Marknadskurs
94,90
%
Långsiktig kurs
108,15
%
Nivå Underliggande
112,10
%
2019-09-05
2024-09-19
Underliggande
STORA ENSO R OYJ +16,72
ABB ORD +11,31
SKANSKA B ORD +10,11
ELECTROLUX B ORD +8,53
VOLVO B ORD +5,39
BILLERUDKORSNAS AB -0,45
SWEDBANK A ORD -2,74
HUSQVARNA AB-B SHS -3,94

CS AO Sverige TP SFB 90 3725

ISIN SE0012740512
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-09-05
Återbetalningsdag 2024-09-19
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 150%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2019-09-26
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2023-09-04
Genomsnitt slut 2024-09-04
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.