Marknadskurs
0,00
%
Långsiktig kurs
0,00
%
Nivå Underliggande
0,00
%
2019-09-26
2024-07-15
Underliggande
ITX_MAIN_S31_V1_5Y 0,00

SHB KC IG Europa Kvart 3719

ISIN SE0006090411
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-09-26
Återbetalningsdag 2024-07-15
Löptid 4,8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 0%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-09-26
Emittent
  • Svenska Handelsbanken AB
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-06-19
Genomsnitt slut 2024-06-19
Mätintervall Daglig

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.