SEB AO Sverige TP SFB 90 3798

Sista teckningsdag 16 december 2019

  • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,6 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

  • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

  • Slutvärdet för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under löptidens sista år (13 observationer). 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

ISIN
SE0013101565
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
160 %
Marknad
Sverige
Emittent
SEB

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.