2020-07-03 kl 13:31
Marknadskurs
86,27
%
Långsiktig kurs
97,04
%
Nivå Underliggande
104,69
%
2019-12-19
2025-01-16
Underliggande
BILLERUDKORSNAS AB +20,96
HUSQVARNA AB-B SHS +2,04
ABB ORD -3,21
VOLVO B ORD -4,23
SWEDBANK A ORD -8,81
SKANSKA B ORD -8,95
STORA ENSO R OYJ -13,25
ELECTROLUX B ORD -17,20

SEB AO Sverige TP SFB 90 3798

ISIN SE0013101565
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-12-19
Återbetalningsdag 2025-01-16
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 150%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2020-01-16
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2023-12-19
Genomsnitt slut 2024-12-19
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.