2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
97,02
%
Långsiktig kurs
113,00
%
Nivå Underliggande
96,07
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-02-28
2024-03-13
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
SKANSKA B ORD +6,30
ELECTROLUX B ORD +2,36
SE BANKEN A ORD -2,60
ASTRAZENECA ORD -3,93
Viktiga händelser

BNP AC Sv bolag Combo L&S 3591

ISIN SE0012115772
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-02-28
Återbetalningsdag 2024-03-13
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 5 %
Inlösenkupong: 13 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 60%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
  • BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst. Placeringen ger möjlighet till två olika kuponger.

  • En utbetalande kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären men under inlösenbarriären på en observationsdag.

  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.

  • Avslutas placeringen i förtid erhålls inte den utbetalande kupongen. Istället utbetalas placeringens andra kupong som endast kan erhållas vid inlösen.

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.