BNP AC Sv bolag Combo L&S 3591

Sista teckningsdag 21 februari 2019

  • En ackumulerande kupong ger vid inlösen möjlighet till en hög avkastning.

  • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien. 

  • Riskbarriären elimineras om Lock & Secure aktiveras under löptiden och placeringen blir kapitalskyddad.

 

 

ISIN
SE0012115772
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
14 %
Marknad
Sverige
Emittent
BNP Arb. Iss. B.V.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.