2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
97,95
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
97,11
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-02-28
2024-03-13
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
BOLIDEN +13,35
SSAB A ORD +3,67
STORA ENSO R OYJ -0,42
SVENSKA CELLULOSA B ORD -2,89

BNP AC Råvarubolag 2Max 3603

ISIN SE0012116556
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-02-28
Återbetalningsdag 2024-03-13
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 18 %
Inlösenkupong: 18 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär 50%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
  • BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen. Då erhålls nominellt belopp samt kupongen eller uppgången i de underliggande tillgångarna räknat som en likaviktad korg och om uppgången överstiger kupongavkastningen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.