2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
94,88
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
92,14
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-02-28
2025-03-21
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
SKANSKA B ORD +6,30
TELE2 B ORD +5,92
ASTRAZENECA ORD -3,93
NORDEA BANK AB -7,86

CACIB AC Grön Sv bolag 90% 3582

ISIN SE0012115822
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-02-28
Återbetalningsdag 2025-03-21
Löptid Max 6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 90%
Utbetalande kupong: 8,2 %
Inlösenkupong: 8,2 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär 70%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Barriärnivåerna mäts av mot  underliggande som har sämst utveckling.
  • Produkten löses in om alla underliggande är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag.
  • Kupong betalas ut om underliggande med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts ikonkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.