2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
97,68
%
Långsiktig kurs
95,94
%
Nivå Underliggande
105,40
%
2019-02-28
2025-03-14
Underliggande
Nasdaq OMXS30 DUO Index +5,40

CS AIO Sverige Guld 90% 3588

ISIN SE0012116549
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-02-28
Återbetalningsdag 2025-03-14
Löptid 6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 110%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2023-02-28
Genomsnitt slut 2025-02-28
Mätintervall Kvartalvis

Viktiga egenskaper

  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.