2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
94,79
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
99,49
%
2019-02-28
2027-03-22
Underliggande
AXA ORD +6,28
SOUTHERN CO/THE +5,11
VODAFONE GROUP ORD +4,16
Enel SpA +4,14
DUKE ENERGY CORP +0,02
NATIONAL GRID ORD -2,23
SAMPO OYJ -2,62
SSE PLC -4,46
Nissan Motor Co Ltd -7,64
NORDEA BANK AB -7,86

GS AO Global Bonus 3599

ISIN SE0012116242
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-02-28
Återbetalningsdag 2027-03-22
Löptid 8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 100%
Bonuskupong 25,00%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2027-02-01
Genomsnitt slut 2027-03-01
Mätintervall

Viktiga egenskaper

  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.