2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
97,81
%
Långsiktig kurs
109,10
%
Nivå Underliggande
105,36
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-02-28
2024-03-21
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
HENNES & MAURITZ B ORD +19,33
SKANSKA B ORD +6,30
SSAB A ORD +3,67
NORDEA BANK AB -7,86

SEB AC Sv bolagskorg Combo 3576

ISIN SE0011896984
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-02-28
Återbetalningsdag 2024-03-21
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 2 %
Inlösenkupong: 9,1 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär 70%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot placeringens underliggande tillgång. Placeringen ger möjlighet till två olika kuponger.

  • En utbetalande kupong betalas ut om underliggande tillgång är på eller över kupongbarriären men under inlösenbarriären på en observationsdag.

  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om underliggande tillgång är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.

  • Avslutas placeringen i förtid erhålls inte den utbetalande kupongen. Istället utbetalas placeringens andra kupong som endast kan erhållas vid inlösen.

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgångens utveckling fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.