2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
102,04
%
Långsiktig kurs
101,72
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-03-21
2024-01-15
Underliggande
CDX_HY_S31_V3_5Y -1,02

SEB KO HY USA Kvart KSK 3602

ISIN SE0011897040
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Garanterad kupong: 6,9 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 1
Återbetalningsdag 2024-01-15
Löptid 4,8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 98
Brytpunkt risk 15 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 25 Kredithändelser
Referensindex/bolag CDX High Yield Series 31 Version 3 5Y
Kreditfaktor 10,00%
Kreditrisk start 2019-02-28
Kreditrisk slut 2023-12-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.