2019-04-25 kl 13:24
Marknadskurs
96,07
%
Långsiktig kurs
101,50
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-03-21
2025-07-15
Underliggande
STENA 0,00

SEB KO Stena Kvart 3578

ISIN SE0011897008
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 6 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 0
Återbetalningsdag 2025-07-15
Löptid 6,3 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-03-21
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Linjär
Återvinningsvärde Marknadsberoende
Antal Referensbolag 1
Brytpunkt risk 0 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 1 Kredithändelse
Referensindex/bolag Stena AB
Kreditfaktor 100,00%
Kreditrisk start 2019-02-28
Kreditrisk slut 2025-06-19

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolaget/-en. Om det sker kredithändelser påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.