Marknadskurs
0,00
%
Långsiktig kurs
0,00
%
Nivå Underliggande
0,00
%
2019-03-20
2024-01-15
Underliggande
CDX_HY_S31_V2_5Y -2,02

SHB KO HY USA Def kvart 3598

ISIN SE0006088076
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-03-20
Återbetalningsdag 2024-01-15
Löptid 4,8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-03-20
Emittent
  • Svenska Handelsbanken AB
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2023-12-20
Genomsnitt slut 2023-12-20
Mätintervall Daglig

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.