2019-09-20 kl 13:19
Marknadskurs
97,40
%
Långsiktig kurs
101,97
%
Nivå Underliggande
98,09
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2019-07-04
2024-07-17
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ASTRAZENECA ORD +12,55
SKANSKA B ORD +11,67
STORA ENSO R OYJ +4,61
SWEDISH MATCH ORD -1,91

BB AC Sv bolag KSK 3703

ISIN SE0012673705
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-07-04
Återbetalningsdag 2024-07-17
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 1,97 %
Inlösenkupong: 1,97 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2019-07-17
Emittent
  • BARCLAYS BANK PLC
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Barriärnivåerna mäts av mot underliggande som har sämst utveckling.

  • Produkten löses in om alla underliggande är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag och utbetalar nominellt plus kupong.

  • En utbetalande kupong betalas så länge som produkten ej löser in vid ett observationstillfälle eller vid förfall.

  • Sker förtidsinlösen så erhålls inte den utbetalande kupongen.

  • Inlösenkupong betalas ut om underliggande med sämst utveckling är på eller över Inlösenbarriären på en observationsdag.

  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.