BNP AC Sv bolag Kvart PM Ex 3691

Sista teckningsdag 27 juni 2019

  • Kvartalsvis utbetalande/ackumulerande kupong ger möjlighet till jämn årsavkastning.

  • Förlängd löptid om sämst utvecklad aktie efter 5 år slutar under extenderbarriären. Placeringen lever då vidare och underliggande aktier har chans att återhämta sig under 8 kvartalsvisa obs.

  • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen efter 7 år minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

 

Helskärmsläge
ISIN
SE0012595999
Skydd
Barriärberoende
Löptid
7 år
Pris
100%
Villkor
3 %
Marknad
Sverige
Emittent
BNP Arb. Iss. B.V.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.