2019-07-23 kl 10:01
Marknadskurs
100,00
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
97,17
%
2019-07-04
2027-07-17
Underliggande
Nissan Motor Co Ltd +0,18
SSE PLC -0,69
AXA ORD -0,88
SOUTHERN CO/THE -1,56
DUKE ENERGY CORP -1,71
Enel SpA -2,92
VODAFONE GROUP ORD -3,45
NATIONAL GRID ORD -3,64
SAMPO OYJ -4,09
NORDEA BANK AB -9,50

CS AO Global Bonus 3702

ISIN SE0012596559
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-07-04
Återbetalningsdag 2027-07-17
Löptid 8 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 100%
Bonuskupong 20,00%
Emissionsdag 2019-07-17
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2027-06-07
Genomsnitt slut 2027-07-05
Mätintervall

Viktiga egenskaper

  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.