2020-05-29 kl 15:20
Marknadskurs
43,47
%
Långsiktig kurs
101,63
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
4,39
%
2019-07-17
2024-07-15
Underliggande
ITX_XO_S31_V1_5Y -1,33

SEB KC HY Europa Kvart 3686

ISIN SE0011897420
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 6,50 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 1
Återbetalningsdag 2024-07-15
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-07-17
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 75
Brytpunkt risk 9 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 18 Kredithändelser
Referensindex/bolag Itraxx Xover Series 31 Version 1 5Y
Kreditfaktor 11,11%
Kreditrisk start 2019-07-04
Kreditrisk slut 2024-06-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.