2020-05-29 kl 15:20

SEB KC HY USA 15 Kvart 3687

ISIN SE0011897438
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper
Kupong: 7,8 % p.a., kvartalsvis utbetalning
Antal kredithändelser 8
Återbetalningsdag 2024-07-15
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2019-07-17
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Trancherad
Återvinningsvärde 0%
Antal Referensbolag 99
Brytpunkt risk 15 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 25 Kredithändelser
Referensindex/bolag CDX High Yield Series 32 Version 2 5Y
Kreditfaktor 10,00%
Kreditrisk start 2019-07-17
Kreditrisk slut 2024-06-20

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolagen. Om det sker fler kredithändelser än vad placeringen är skyddad mot (brytpunkt risk) påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

 

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.