2019-07-19 kl 10:53
Marknadskurs
100,51
%
Långsiktig kurs
125,00
%
Nivå Underliggande
103,77
%
2019-05-20
2025-06-04
Underliggande
Enel SpA +14,73
SSE PLC +11,98
AXA ORD +5,71
SAMPO OYJ +5,67
SOUTHERN CO/THE +3,79
DUKE ENERGY CORP +3,25
NATIONAL GRID ORD +1,74
VODAFONE GROUP ORD +0,40
Nissan Motor Co Ltd -0,71
NORDEA BANK AB -8,87

CS AO Global Bonus 3650

ISIN SE0012454437
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2019-05-20
Återbetalningsdag 2025-06-04
Löptid 6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 100%
Bonuskupong 25,00%
Emissionsdag 2019-06-12
Emittent
  • Credit Suisse London Branch
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2025-04-22
Genomsnitt slut 2025-05-20
Mätintervall

Viktiga egenskaper

  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.