GS AC Sv bolag TP Combo OS 3907

Sista teckningsdag 20 april 2020

  • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på 5% som betalas ut om samtliga aktier står på eller över kupongbarriären eller en ackumulerande kupong på 15% (indik.) som betalas ut om samtliga aktier står på eller över inlösenbarriären.

  • Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, har kommenterat samtliga fyra underliggande bolag i placeringen. En bolagskvartett som han anser har låg värdering och spännande framtidsutsikter.

  • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 9 första veckorna av löptiden (10 observationer).

  • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge
ISIN
SE0013408507
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
15 %
Marknad
Sverige
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.