GS SPR Sverige OS 3906

Sista teckningsdag 20 april 2020

  • Placeringen är intressant för dig som bedömer möjligheterna på den svenska börsen som goda på sikt.

  • Den positiva avkastningspotentialen motsvarar underliggande aktieindex, bestående av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, gånger en indikativ deltagandegrad på 1,25.

  • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktieindex under de 9 första veckorna av löptiden (10 observationer).

  • Om kursen för underliggande index på slutdagen är på eller över riskbarriären på 80% är det nominella beloppet skyddat mot kursfall av emittenten. Stora delar av investerat belopp kan förloras vid en nedgång i indexet med mer än 20%.

ISIN
SE0013408515
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
125 %
Marknad
Sverige
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.