2020-09-23 kl 15:05
Marknadskurs
89,91
%
Långsiktig kurs
92,44
%
Nivå Underliggande
101,81
%
2020-02-24
2025-03-17
Underliggande
KION Group AG +36,47
STORA ENSO R OYJ +18,13
SIEMENS N ORD +12,43
Vonovia SE +9,66
NOKIA OYJ -8,24
DANONE ORD -18,42
SKANSKA B ORD -18,48
Gecina SA -40,04

BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845

ISIN SE0013647716
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2020-02-24
Återbetalningsdag 2025-03-17
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 135%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2020-03-18
Emittent
  • BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-02-26
Genomsnitt slut 2025-02-24
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.