BNP AO Grön Hållbar SFB 90 3845

Sista teckningsdag 17 februari 2020

  • Placeringen baseras på en grön obligation som innebär att det investerade beloppet kommer att stödja klimat- och samhällspositiva projekt.

  • Avkastningsmöjlighet från en aktiekorg med bolag som bidrar till att upp- fylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,3.

  • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

ISIN
SE0013647716
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
130 %
Marknad
Europa
Emittent
BNP Arb. Iss. B.V.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.