2020-09-21 kl 13:53
Marknadskurs
92,04
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
79,52
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2020-02-24
2025-03-19
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ERICSSON B ORD +14,84
JM -3,34
HENNES & MAURITZ B ORD -20,36
SE BANKEN A ORD -20,48

GS AC Sv bolag Mån PM 3850

ISIN SE0013408945
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-02-24
Återbetalningsdag 2025-03-19
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 1,6 %
Inlösenkupong: 1,6 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2020-03-18
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.