GS AIO Europeiska banker NOK 3846

Sista teckningsdag 17 februari 2020

  • Avkastningsmöjlighet från ett index med med exponering mot den europeiska banksektorn, en uppgång i index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0.

  • Placeringen är intressant för en investerare som tror på en återhämtning för Europas banker, men som samtidigt vill begränsa risken.

  • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet kapital- skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras under löptiden.


Helskärmsläge 

ISIN
SE0013408218
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
100 %
Marknad
Europa
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.