2020-09-21 kl 13:53
Marknadskurs
84,52
%
Långsiktig kurs
91,98
%
Nivå Underliggande
58,73
%
2020-02-24
2025-03-19
Underliggande
NOKSEK -8,02
STXE 600 Banks € Pr -41,27

GS AIO Europeiska banker NOK 3846

ISIN SE0013408218
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2020-02-24
Återbetalningsdag 2025-03-19
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 100%
Emissionsdag 2020-03-18
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-02-26
Genomsnitt slut 2025-02-24
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Avkastningsdelen beräknas i lokal valuta för underliggande tillgångar vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är utgiven i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, och endast om underliggande tillgångar har en positiv utveckling.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittenten har åtagit sig att återbetala kapitalskyddat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.